wz

India1, oficiálny názov Indická republika, je druhá najľudnatejšia krajina na svete.
Názov
Názov India1 je odvodený od staroperzskej verzie slova Sindhu, historického miestneho mena pre rieku Indus. Ústava Indie uznáva ako bežné používanie aj výraz Bharat ako oficiálne pomenovanie rovnakého statusu. Tento názov je odvodený od sanskritského mena kráľa Hindov, Bharata, ktorého príbeh je spomenutý v epickej básni Mahábhárata. Tretie meno, Hindustan (per. Hindská krajina), sa používa od dvanásteho storočia, hoci jeho súčasné použitie je obmedzené z dôvodov vnútroštátnych konfliktov o tom, ako toto slovo reprezentuje krajinu.
India1 zaberá takmer celý Indický subkontinent a jej pobrežná čiara má viac ako 7 000 kilometrov. Susedí s Pakistanom na západe, Čínou na severozápade aj severovýchode, Nepálom a Bhutánom na severovýchode, Bangladéšom a Mjanmarskom na východe a v Indickom oceáne ležiacimi Maldivami na juhozápade a Srí Lankou na juhu. India1 považuje aj Afganistan za štát, s ktorým hraničí.
S počtom obyvateľov vyše jednej miliardy je druhou najľudnatejšou krajinou na svete a rozlohou jej prislúcha siedme miesto. Je domovom niekoľkých starovekých civilizácií a centrom dôležitých historických obchodných ciest.
India1 je známa svojimi bohatými náboženskými tradíciami. Štyri z najrozšírenejších náboženstiev sveta – hinduizmus, budhizmus, džinizmus a sikhizmus – majú svoje korene v Indii.
Ako bývalá kolónia "Britská India1" do roku 1947 sa India1 počas posledných dvadsiatich rokov výrazne rozvíjala, obzvlášť v ekonomickej a vojenskej sfére, v regionálnom aj globálnom meradle.

Dejiny
Úkryty s maľbami z kamennej doby v Bhímbétke v štáte Madhjapradéš sú najstaršími známymi stopami ľudského osídlenia na území súčasnej Indie. Prvé známe trvalé osídlenie sa objavilo pred 9 000 rokmi a postupne sa vyvinulo do civilizácie povodia Indu, ktorá začala okolo 3 300 pred Kr. a kulminovala medzi 2 600 pred Kr. a 1 900 pred Kr. Nasledovala ju védska civilizácia. Zhruba od roku 550 pred Kr. vzniklo veľa nezávislých kráľovstiev.
Na severe územia sa nachádzala ríša Maurjovcov, ktorá prispela vo veľkej miere ku kultúrnemu dedičstvu krajiny. Od roku 180 pred Kr. nasledovali série invázií zo strednej Ázie, ktoré viedli k vzniku Indo-gréckeho, Indo-skýtskeho a Indo-partského kráľovstva. Od tretieho storočia pred Kr. panovali Guptovci a ich obdobie má prívlastok „Zlatý vek“ starovekej Indie. Na severe krajiny sa vystriedalo zopár dynastií v priebehu niekoľkých období vrátane dynastií Čálukjovci, Čérovci, Čólovci, Kadambovci, Pallavovci a Pándjovci. Veda, umenie, literatúra, matematika, astronómia, náboženstvo a filozofia prekvitali pod patronátom týchto kráľov.

Po islamských inváziách zo strednej Ázie a Perzie (7. - 12. stor.) väčšina severnej a strednej Indie padla pod nadvládu dillískeho sultanátu a neskôr pod Mughalskú dynastiu, ktorá postupne rozšírila ich vládu do väčšiny Indického subkontinentu. Aj napriek tomu niekoľko pôvodných kráľovstiev prosperovalo, špeciálne v krytých oblastiach juhu, ako napríklad ríša Vidžajanagar. V polovici druhého tisícročia niekoľko európskych krajín vrátane Portugalska, Holandska, Francúzska a Spojeného kráľovstva, ktoré pôvodne chceli obchodovať s Indiou, využili situáciu v krajine, kedy zničené kráľovstvá bojovali proti sebe, a zriadili v krajine kolónie. Povstanie z roku 1857, miestne známe ako prvá vojna za indickú nezávislosť, proti Britskej východoindickej spoločnosti zlyhalo. Potom ako bola vzbura potlačená, väčšina indického územia padla pod priamu správu Britského impéria. Na začiatku 20. storočia dlhotrvajúce, nenásilné úsilie o nezávislosť, vedené Mahatmom Gándhim, široko známym pod označením „Otec národa“, vyvrcholilo 15. augusta 1947, kedy India1 získala úplnú nezávislosť od Británie a stala sa republikou 26. januára 1950.
Ako multietnický a multináboženský štát zažila India1 niekoľko náboženských násilností a povstaní v rôznych častiach krajiny, no to ju neoslabilo a pokračuje ako suverénna demokracia. Má niekoľko nedoriešených sporov o hranice s Čínou, ktoré sa vystupňovali do krátkej čínsko-indickej vojny v roku 1962 a s Pakistanom, ktoré vyústili do vojen v rokoch 1947, 1965, 1971 a v roku 1999 v Kargile. India1 je zakladajúci člen Hnutia nezúčastnených krajín a OSN. V roku 1974 India1 vykonala podzemné skúšky jadrových zbraní, čo ju neoficiálne robí členom „jadrového klubu“. V roku 1998 nasledovala séria ďalších piatich testov. Významné ekonomické reformy, ktoré začali v roku 1991, transformovali Indiu medzi krajiny s najrýchlejšie rastúcim hospodárstvom na svete a pridala si na celosvetovom a regionálnom vplyve.

Národné symboly Indie
Vlajka Tiranga
Emblém Sarnatský lev
Hymna Jana Gana Mana
Pieseň Vande Mataram
Zviera Bengálsky tiger
Vták Indický páv
Kvet Lotos
Ovocie Mango
Strom Banyan
Kalendár Saka

Šport Pozemný hokej

Vláda
India1 je suverénna, sekulárna a demokratická republika s kvázi - federálnou formou vlády a dvojkomorovým parlamentom fungujúcim podľa westministerského parlamentného systému. Má tri formy riadenia: legislatívu, exekutívu a súdnu moc. Prezident je hlavou štátu a má z veľkej časti reprezentatívnu úlohu, ktorá zahŕňa interpretovanie ústavy, podpisovanie zákonov, udeľovanie milostí a vyhlasovanie stavu núdze. Je aj vrchným veliteľom Indických ozbrojených síl. Prezident a viceprezident sú volení nepriamo voličmi na päťročné obdobie.
Premiér je predsedom vlády a má najviac výkonných právomocí. Je volený zákonodarcami politických strán alebo koalíciou majúcou parlamentnú väčšinu a slúži päť rokov. Ústava otvorene neustanovuje funkciu zástupcu predsedu vlády, ale táto možnosť bola občas praktizovaná. Zákonodarný zbor Indie je dvojkomorový parlament, ktorý sa skladá z hornej snemovne zvanej Radžja Sabha (Rada štátov), a dolnej snemovne zvanej Lok Sabha (Snemovňa ľudu). 245 – členná Radžja Sabha je volená nepriamo voličmi na funkčné obdobie šesť rokov. 545–členná Lok Sabha je volená priamo všeľudovým hlasovaním na päťročné obdobie a je ustanovujúcou zložkou politickej sily a vládneho zoskupenia. Všetci indickí obyvatelia nad 18 rokov majú právo voliť. Premiér predsedá Rade ministrov.
Exekutíva je zastúpená prezidentom, viceprezidentom a ministerským kabinetom, vedeným predsedom vlády. Každý minister spravujúci ministerský úrad musí byť členom jednej z komôr parlamentu. V indickom parlamentnom systéme je výkonná moc podriadená zákonodarnej. Nezávislá súdna moc Indie pozostáva z Najvyššieho súdu na čele s predsedom Najvyššieho súdu v Indii. Najvyšší súd ma oboje, prvostupňovú jurisdikciu nad spormi medzi štátmi a odvolaciu jurisdikciu nad vrchnými súdmi. India1 má 18. odvolacích vrchných súdov, každý má jurisdikciu nad zväzovým štátom alebo skupinou menších zväzových štátov. Každý s týchto štátov má odstupňovaný systém nižších súdov. Prípadný konflikt medzi legislatívou a justíciou je prenechaný prezidentovi.

Politika a zahraničné vzťahy
Na čele krajiny stojí Indická národná kongresová strana (INC), ktorá si udržuje svoj vplyv už od vzniku nezávislej Indie. INC, často vedená členom rodiny Nahru – Gándhi, sa tešila parlamentnej väčšine s výnimkou krátkych období počas 70. a 80. rokov. Medzi rokmi 1996 a 1998 nastalo obdobie politickej nestability a vláda bola najprv zostavená pravicovou nacionalistickou stranou Bharatija Džanata (BJ) a neskôr ľavicovou koalíciou Spojený front (United Front). V roku 1998 BJ s menšími regionálnymi stranami vytvorila Národnú demokratickú alianciu (NDA) a stala sa prvou nekongresovou stranou, ktorá dokončila celé päťročné volebné obdobie. Vo voľbách v roku 2004 zvíťazila Národná kongresová strana a získala dostatočný počet kresiel, aby mohla vytvoriť koalíciu s pomocou ľavicových strán.
India1 si udržuje priateľské vzťahy s väčšinou krajín, no roky, ktoré nasledovali po vyhlásení nezávislosti, sú poznačené neustálymi konfliktami s Pakistanom a Čínou o územie Kašmíru a Arunáčalpradéšu. Počas Studenej vojny sa India1 pokúsila udržať si svoju neutralitu a bola jedným zo zakladajúcich členov Hnutia nezúčastnených krajín. Po čínsko-indickej vojne v roku 1962 sa zlepšili vzájomné vzťahy Indie so Sovietskym zväzom, čo ale narušilo vzťahy so Spojenými štátmi. Stav sa opäť ustálil po skončení Studenej vojny. Súčasne priateľské ponuky predkladané Indickou vládou posilnili vzťahy so Spojenými štátmi, Čínou a Pakistanom. V ekonomickej sfére má India1 blízky vzťah s inými rozvojovými krajinami v Južnej Amerike, Ázii a Afrike, špeciálne s Brazíliou a Mexikom. India1 je taktiež zakladajúci člen OSN a do veľkej miery prispela k úspechu operácií OSN prebiehajúcich na štyroch kontinentoch. Viac ako 55 000 indických príslušníkov bojových a policajných síl slúžilo v 35 mierových misiách Spojených národov.
Štáty a zväzové teritóriá
Administratívne členenie Indie
India je rozdelená na 28 štátov (ktoré sa ďalej delia na okresy), šesť zväzových teritórií a teritórium hlavného mesta Dillí. Štáty majú svoju vlastnú volenú vládu, kým zväzovým teritóriám vládne správca menovaný zväzovou vládou (len niektoré majú volené vlády).
India1 má dve výskumné základne v Antarktíde - Dakšin Gangotri and Maitri, no zatiaľ sa nedomáha práva na územie.

Geografia
Himaláje sa rozprestierajú od Džammú a Kašmíru na severe Arunáčalpradéš na ďalekom východe, čím vytvárajú prevažnú väčšinu indickej východnej hranice
Himaláje, tvoriace severnú hranicu Indie, sú najvyšším pohorím na svete. Najvyšším vrchom Indie je Káčaňdžunga, ležiaca na hranici indického štátu Sikkim a Nepálu, vysoká 8 586 m. Najvyšší vrch ležiaci iba na území Indie je Nandádéví, vysoký 7 816 m. Na východe India1 hraničí s Bangladéšom a Mjanmarskom. Za severnou hranicou leží Čína, Bhután a Nepál. Na severozápade, kde leží púšť Thar prebieha hranica s Pakistanom. Zvyšok severnej, strednej a východnej Indie pozostáva z úrodnej Indogangskej nížiny, ktorá sa nachádza v povodí riek Indus, Ganga a Brahmaputra.
Južný indický polostrov sa skoro celý rozkladá na Dekanskej plošine, ktorá je z juhozápadu, juhu a juhovýchodu obmývaná Indickým oceánom. Pobrežie je dlhé okolo 6 tisíc kilometrov a je pomerne málo členité. Len na západe sú dva väčšie polostrovy Kačchský a polostrov Káthijávar. Časť západného pobrežia od Khanbátskeho zálivu po Paňdžim, sa nazýva Konkán. Ďalej na juh pokračuje ako lagúnové Malabarské pobrežie. Najjužnejším bodom pevninovej časti Indie a polostrova Predná India1 je mys Kumári. Ostrov Srí Lanka oddeľuje od Indie Manársky záliv a Palcký prieliv. Južná časť východného pobrežia Indie medzi ústím Kávérí a Krišny sa nazýva Koromandelské pobrežie. Rovnako ako ďalšia časť východného pobrežia je nízke, lagúnové a menej vhodné na budovanie prístavov. Súčasťou Indie sú aj súostrovia Andamany a Nikobary v Bengálskom zálive a Lakadivy a ostrov Mimikoj v Arabskom mori.
Podnebie Indie sa líši od tropického na juhu až po mierne na severe krajiny. Časti Indie, ktoré ležia v Himalájach majú podnebie tundry. Väčšina dažďov je spôsobená monzúnmi.
Geológia
Územie Indie možno rozdeliť na tri hlavné oblasti, ktoré sa odlišujú svojim geologickým vývojom ako aj charakterom povrchu:
Oblasť Himalájí a Karakoramu
Indogangská nížina
Dekanská plošina (Dakšin)
Himaláje, tvoria severnú hranicu Indie. Himalájske pohorie od pohoria Karakoram oddeľuje horný tok rieky Indus. Najvyššie polohy oboch vysokohorských masívov sú zaľadnené. Stály sneh leží v súčasnosti na južných stranách vo výškach 4 400 až 5 300 m a okolo 6 000 m na severe. V Karakorame sa táto výška pohybuje v rozmedzí 5 000-6 000 m. Dĺžka ľadovcov presahuje miestami 60 km. V prevažnej časti Himalájí prevláda vysokohorský ľadovcový reliéf.
Indogangská nížina je rozsiahla nížina v povodí riek Indus, Ganga a Brahmaputra.
Dekanská plošina je rozľahlá vysočina zaberajúca vnútrozemie Indického polostrova.

Hospodárstvo
Bombajská burza

India1 má síce v absolútnom ponímaní štvrtú najväčšiu ekonomiku, pretože patrí medzi krajiny s najväčším počtom obyvateľov. Jej HDP na obyvateľa ju však radí medzi chudobné krajiny. V súčasnosti má však tendenciu dobiehať vyspelé krajiny (na prelome rokov 2005 – 2006 zaznamenala India1 hospodársky rast 8,1 %), ale HDP na obyvateľa zostáva stále nízke.
Devízové rezervy Indie majú hodnotu vyše 145 miliárd USD. Mumbaj je finančným centrom a základňou Rezervnej banky Indie a poprednej Bombajskej burzy. Kým štvrtina obyvateľov Indie stále žije pod úrovňou chudoby, vyvinula sa spolu s informačnými technológiami a službami rozsiahla stredná trieda.
India1 má pracovnú silu 496,4 milióna obyvateľov, z ktorých poľnohospodárstvo tvorí 60, priemysel 17 % a služby 23 %. Miera nezamestnanosti je 9 %. Poľnohospodárstvo produkuje ryžu, pšenicu, bavlnu, jutu, čaj, cukrovú trstinu, zemiaky; dobytok, bizóny, ovce, kozy, hydinu a ryby. Priemysel zahŕňa textil, chemikálie, spracovanie jedla, oceľ, prepravovanie zariadenia, cement, ropa a stroje.
Každoročne do Indie cestujú len asi 3 milióny turistov, pričom turizmus predstavuje dôležitý, no stále nedostatočne vyvinutý zdroj národného dôchodku. Turizmus tvorí 5,3 % hrubého domáceho produktu a priamo či nepriamo vytvára asi 42 miliónov pracovných miest, čo je asi 10 percent pracovnej sily Indie.
Hlavnými obchodnými partnermi sú Spojené štáty, Európska únia, Japonsko, Čína a Spojené arabské emiráty.

Demografia
India1 je druhá najľudnatejšia krajina na svete. Jazyk, náboženstvo a kasty sú determinované sociálnou a politickou organizáciou v rámci vysoko rôznorodej populácie. Indickými najväčšími aglomeráciami sú Mumbaj (kedysi Bombaj), Dillí, Kalkata (kedysi Calcutta) a Čennaj (kedysi Madras). Gramotnosť obyvateľstva je 64,8 %, z toho 53,7 % žien a 75,3 % mužov. Pomer pohlaví je 933 žien na 1000 mužov. Percento pracujúcich je 39,1 %, z toho 51,7 % mužov a 25,6 % žien. Priemerný vek je 24,66 a populačný rast je 22,32 pôrodov na 1000 obyvateľov.
Napriek tomu, že 80,5 % ľudí sú Hindovia, India1 je tiež domovom tretej najväčšej populácie moslimov na svete (13,4 %) po Indonézii a Pakistane. Ďalšie náboženské skupiny zahŕňajú kresťanov (2,3 %), sikhov (1,84 %), budhistov (0,76 %), džainistov (0,40 %), židov, zoroastristov, ahmadi-moslimov a bahaistov.
India1 je domovom dvoch hlavných lingvistických skupín: indoárijskej (používa ju asi 74 % populácie) a drávidskej (používa ju asi 24 % populácie). Iné jazyky používané v Indii pochádzajú z austroázijských a tibetsko-barmských jazykových skupín. Indická ústava uznáva 23 oficiálnych jazykov. Hindčinu a angličtinu používa vláda na úradné účely. Dva tradičné jazyky Indie sú sanskrit a tamilčina. Počet materinských jazykov v Indii dosahuje až 1 652.

Kultúra
India1 ma bohaté a unikátne kultúrne dedičstvo a dokázala si zachovať svoje tradície počas histórie aj napriek preberaniu nových zvykov, tradícií a myšlienok zároveň od útočníkov aj imigrantov. Množstvo zvykov, jazykov a monumentov je dôkazom vzájomného miešania sa vplyvov počas storočí. Napríklad slávny Tádžmahal, alebo iné pamiatky sú príkladom islamsky inšpirovanej architektúry, ktoré boli zdedené po Mugalskej dynastii. Sú výsledkom synkretickej tradície, ktorá kombinuje elementy zo všetkých častí krajiny. Indická spoločnosť je široko pluralitná, mnohojazyčná a mnohonárodnostná.
Indická hudba je reprezentovaná širokým spektrom foriem. Dva hlavné prúdy klasickej hudby sú Carnatic z Južnej Indie a Hindustani zo Severnej Indie. Populárne formy hudby taktiež prevládajú, za zmienku stojí napríklad "Filmi hudba". V Indii taktiež existuje množstvo druhov klasických tancov vrátane Bharatanatyam, Kathakali, Kathak a Manipuri. Často majú formu príbehu a obsahujú duchovné a náboženské prvky. India1 má rozmanité festivaly, z ktorých je mnoho oslavovaných bez ohľadu na kastu a vierovyznanie. Najznámejšie a najpopulárnejšie oslavy zahŕňajú hinduistické festivaly Diwali, Holi a Dussehra a moslimské oslavy Eid.
Prvé literárne zmienky v Indii mali väčšinou ústnu formu a až neskôr boli prevedené do písomnej podoby ako napríklad Védy, alebo eposy Mahabharáta a Rámajana. V Indii je taktiež množstvo významných a moderných spisovateľov píšucich v indických jazykoch a angličtine. Jediným nositeľom Nobelovej ceny za literatúru bol bengálsky spisovateľ Rabíndranáth Thákur. Ročne India1 produkuje najväčší počet filmov vo svete. Filmová produkcia má svoju základňu v Mumbaji, ktorá je často označovaná ako „Bollywood“.
Vzdelanie je vysoko cenené členmi každej sociálno-ekonomickej vrstvy obyvateľstva. Tradičné indické hodnoty ako rodina sú vysoko rešpektované a považované za posvätné, hoci mestské rodiny začínajú preferovať rodinu dvoch partnerov z dôvodov socioekonomických obmedzení kladených systémom skupinovej rodiny. Náboženstvo v Indii je veľmi spoločenskou udalosťou s množstvom praktík sprevádzaných pompéznosťou a vitalitou a tvorí neodlučiteľnú súčasť každodenného života.
Indická kuchyňa je neobyčajne rozmanitá; ingrediencie, korenie a kuchárske metódy sa líšia každým regiónom. Ryža a pšenica tvoria základnú potravinovú zložku v krajine. India1 je taktiež pozoruhodná pre pestrosť vegetariánskej a nevegetariánskej kuchyne. Korenisté jedlá a sladkosti sú veľmi populárne.
Indické tradičné oblečenie je odlišné medzi jednotlivými regiónmi. Značne sa líši či už farbami, alebo štýlmi, záleží na rôznych faktoroch ako podnebie. Najpopulárnejší odev pre ženy sa nazýva sari a dhoti pre mužov.

Športy a hry
Národný šport Indie je pozemný hokej, no aj napriek tomu je kriket teraz veľmi populárnym športom spôsobený úspechom a popularitou v poslednej dobe. V niektorých štátoch, najmä na severovýchode, futbal je najpopulárnejším športom a je široko sledovaný napriek tomu, že India1 sa umiestnila mimo top 100 národných tímov, vo svetovom rebríčku FIFA. India1 ma taktiež silné zastúpenie v šachu s niekoľkými hráčmi s medzinárodným statusom vrátane Viswanathan Anand, ktorý bol FIDE šampiónom. Ďalšie populárne športy sú biliard a streľba.
S jednou striebornou a dvoma bronzovými medailami na posledných troch olympiádach má India1 len málo športových úspechov. Do roku 1980 vyhrala osemkrát zlatú medailu v pozemnom hokeji.
Tradičné domorodé športy sú polo, kabaddi a gilli-danda, ktoré sa hrajú v celej krajine. Šach, bedminton a carom sa považujú, že vznikli v Indii. Biliard a bedminton priniesli Indii medzinárodný úspech. Formula 1 sa taktiež teší popularite, aj keď len v mestských oblastiach.

100ročný maratónec Faudža Singh (Ind)
100 Year Old Fauja Singh Finishing Toronto Marathon

http://www.youtube.com/watch?v=tBzqbNyQg2c

2011 rok

Singh by mal byť najstarším človekom, ktorý kedy zabehol maratón. Napriek tomu odmietli jeho výkon zapísať do Guinnessovej knihy rekordov. Podľa britského pasu sa Singh pochádzajúci z Indie narodil 1. apríla 1911. Zástupcom knihy rekordov to však ako dôkaz o jeho veku nestačí. Požadujú rodný list alebo aspoň sobášny list či vojenskú knižku.
Harmandar Singh, bežcov tréner a zároveň hovorca (Faudža nehovorí anglicky), argumentoval, že takéto dokumenty sa v tom čase v Indii nevydávali. „V rozvojových krajinách to skrátka nefungovalo tak ako v západnej civilizácii,“ uviedol pre BBC.
Zástupcovia Guinnessovej knihy sú však nekompromisní: ,,Veľmi radi by sme ho zapísali, ale o jeho veku neexistuje žiadny dôkaz. Je nám ľúto," uviedol editor knihy Craig Glenday. Singhovi nepomohol ani blahoprajný telegram britskej kráľovnej Alžbety k stým narodeninám. „Kráľovná pre nás nepracuje,“ reagoval Glenday.
Singh je vyznávačom najmladšieho svetového náboženstva sikhizmu. Do Veľkej Británie sa presťahoval z indického štátu Pandžáb po smrti svojej manželky v roku 1992. Predtým pracoval ako farmár. „Vysedávať doma bolo pre mňa ubíjajúce. Väčšina ľudí v Británii sa nezdravo stravuje, málo sa hýbe a takmer všade sa presúva autom. Potom sú často chorí,“ vysvetľoval Singh pre Daily Telegraph. A keďže nechcel dopadnúť rovnako, začal behať.
Svojej vitalite vďačí podľa vlastných slov bezstresovému životu a prísnej vegetariánskej diéte. Jedálníček starého pána tvorí placka z nekvasenej múky zvaná Phulka, strukoviny, zelenina, jogurty a mlieko, pije tiež veľa vody a zázvorového čaju.
Singh, prezývaný Tornádo v turbane, doteraz absolvoval desať maratónov v Londýne, New Yorku, či Toronte. Osobný rekord si zabehol v roku 2003 v Toronte (5 hodín a 40 minút). Na otázku, či je ťažké zdolať vyše 42 kilometrov, odvetil: Prvých 30 kilometrov nie je náročných a potom sa už len rozprávam so svojim bohom. Momentálne je nepochybne najpopulárnejším sikhom na britských ostrovoch. V roku 2004 nahradil futbalistu Davida Beckhama ako tvár reklamnej kampane firmy Adidas s názvom Nothing is impossible (Nič nie je nemožné). Bilbordy s jeho podobizňou sa objavili po celom Londýne.
Pri príležitosti stých narodenín vyšla vo Veľkej Británii jeho biografia. „Škoda, že si ju neprečítam, som analfabet. Na druhej strane, celý svoj život mám pred očami,“ povedal na krste.
Pre geriatrických lekárov je Faudža Singh hrdina. Väčšina ľudí by v jeho veku bola rada, že vôbec dýcha. Ale zabehnúť maratón? Srdce 60-ročného človeka prečerpá o jednu pätinu menej okysličenej krvi než u dvadsiatnika. Väzy a šľachy sú krehkejšie a náchylnejšie na zranenie, pľúcne tkanivo je tuhšie. „Ale ak ste zdravý a dobre trénovaný, vplyv veku na organizmus sa môže spomaliť. Pán Singh je zjav, ktorý sa občas vyskytne,“ uviedla pre kanadské noviny Toronto Star šéfka americkej geriatrickej spoločnosti Sharon Brangmanová.
Singh naďalej trénuje a chystá sa prekonať ďalšie bežecké méty. „Budem behať, až kým nezomriem,“ vraví.
** Kto sú sikhovia?**
Sikhizmus je najmladšie svetové náboženstvo. Má asi 20 miliónov vyznavačov. Väčšina z nich žije v indickom Pandžábe, početná komunita je tiež vo Veľkej Británii, USA a Kanade. Typický pre sikhov je turban, nestrihajú si vlasy ani bradu. Rozpoznať ich možno aj podľa mena. Muži si k nemu pripájajú Singh (Lev) a ženy Kaur (Levica). V meste Amritsar sa nachádza slávny Zlatý chrám, v ktorom sikhovia opatrujú posvätnú knihu Guru Granth Sahiba. Medzi sikhami je viacero skvelých športovcov. Reprezentujú India1 (ale aj Anglicko) v tradičných športoch ako kriket a pozemný hokej. Abhinav Bindra získal pre Indiu v Pekingu 2008 olympijské zlato v streľbe zo vzduchovky na 10 m, rodák z amerického Aspenu Alexi Grewal zasa vyhral preteky v cestnej cyklistike na OH 1984 v Los Angeles.

Sviatky
India1 má tri štátne sviatky. Ďalších deväť až dvanásť voľných dní je vyhradených pre festivaly, náboženské sviatky a narodenia čelných predstaviteľov a určujú ich jednotlivé štáty.
Dátum Sviatok Poznámka
26. január Deň republiky Ústava Indie vstúpila do platnosti tento deň v roku 1950.
15.august Deň nezávislosti India1 získala nezávislosť od Britského impéria v roku 1947.
2. október Gandhi Džajanti Výročie narodenia Mahatmu Gándhiho.
Indické naj…
Najdlhšia železničná stanica na svete (okolo 860m)
Najvyššie položený pivovar na svete
Najvyššie položené vojenské letisko na svete
Najväčší zamestnávateľ na svete je indická železničná spoločnosť (zamestnáva 1,6 mil. ľudí)
Najväčší producent bavlnených výrobkov na svete
Druhá najľudnatejšia krajina sveta (vyše 1 129 866 154 obyvateľov)
Štvrtá najrozsiahlejšia železničná sieť na svete (vyše 75 000 km s vyše 7000 vlakmi)
Piaty najväčší výrobca uhlia na svete
Šiesty najväčší producent cukru na svete
Siedmy najväčší štát sveta.
Zaujímavosti
India1 je písmenom I v Medzinárodnej hláskovacej tabuľke NATO
http://sk.wikipedia.org/wiki/India1

 Topindex.sk - internetový katalóg, inzeráty, informácie a zábava   Vyhľadávače: http://www.vyhladavace.sk/pages_adresar.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy na moje weby
Seniorka http://seniorka.wz.sk
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org
Slovania
http://slovania.czweb.org

Cezmín obrázky http://cezmin.wz.sk 
Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org 
Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to
Jánska noc v histórii:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Milujem pani s veľkým P
http://eufrosyne.wz.cz
Ľudový básnik Michal:
http://michalkrpelan.wz.cz
Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz
Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz 
Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz
Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz
Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbaa.unas.cz 
Múdra ako rádio-zo života:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
Kresťanské Vianoce vo zvykoch
http://vianocechristmas.czweb.org
Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org
Milovaná pani s veľkým P... PRÍRODA:
http://milujempanip.wz.cz
Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://eufrosyne.szm.com
CB rádioamatérske hobby (CBRSK):
http://agnesa.sweb.cz
Svadba, starejší Karol Vražba
http://svadbask.unas.cz
Cezmín - ker aj ako môj alias:
http://cezmin.wz.cz
Vianoce - história, zvyky:
http://vianocesk.ic.cz
Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz
Jánska noc v histórii:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.sweb.cz
Svadba- Wedding - starejší
http://svadba-chlebany.land.ru
Príroda...:
http://cezmina.szm.com  a http://agika.szm.com
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
Olympionik z Liptova: http://olympionikholub.ic.cz
Seniorka a deti
http://babka-radi.webovka.eu
Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz
Dieťa a jeho práva:
http://dieta.czweb.org
Bulldog english:
http://buldog.czweb.orggDesign: Cezmín ; Web.: http://cezmin.czweb.org  ; Kontakt:mikinka @ mail15.com