wz

Späť

 

 

 

 

 

 

List odsúdenému

Vernému priateľovi sa nič nevyrovná.

Myšlienka: "Niet nič strašnejšie na svete, ako činorodá nevedomosť a tuposť. Práve toto je najväčším zlom tohto sveta." (Anežka Vražbová)


Nikto nie je dokonalý a ani nemôže byť. Každý sme nejaký, treba sa pozrieť na veci z iného uhla pohľadu a brať to na vedomie a pri návale emócii treba zadržať nie sedem krát, ale 77 krát a aj odpúšťať tak treba. Emócie nám pomáhajú odventilovať vnútorné napätie, slúžia nám, tak je v našej moci ovládať ich vtedy, keď nie je žiaduce, aby vyšli na povrch a uvoľniť ich vtedy, keď na to je chvíľa. Môžeš to urobiť pri čistení WC, či v izbe v ktorej si sám a bez svedkov a podobne a vtedy asi zanadávaj "do traktorov" (Boh predsa nie je traktor) všetkým beštiám a slabostiam, nedokonalostiam ľudí, ktorí Ti ubližujú. Potom to už v pokoji povedz svojmu Bohu do uška, čo Ťa naštvalo a že vieš o tom, že i Ty si vo svojom živote tak naštval X krát mnohých ľudí... teraz si však nikomu neublížil, lebo si zadržal svoje emócie a vybil si si ich v samote so svojim Bohom, nech Ti to odpustí a pomáha Ti udržať zdravý rozum v každej ťažkej chvíli života a ovládať všetky výbuchy ľútosti, hnevu nad nespravodlivosťou ľudskou a celého tohto "poondiateho" sveta.

Ľudia si aj tak myslia len to, čo chcú. Tak toto je len na Tebe priateľu, aby si sa s tým popasoval a pracoval na sebe a sebaovládaní. Trápi Ťa, že si ľudia budú o Tebe myslieť len to najhoršie, že Ťa označili za tyrana, hoci to tak nebolo a nie je? Zlý chýr sa rýchlo roznesie medzi ľuďmi a vlečie sa za človekom ako tieň. Nuž, tak či onak, zvykni si na to, že tieň pôjde všade s Tebou a ľuďom je jedno, či to je na základe faktov alebo nie, hovoria, lebo iné nevedia, nič iné sa nenaučili (teda rozmýšľať, overovať a až potom hovoriť), česť výnimkám. tak to je. Zostane Ti iba prijať daný stav veci, holý fakt a nesnaž sa o to, aby si mysleli niečo iné, to čo chceš, aby si mysleli. Ľudia si budú VŽDY myslieť len to, čo si myslieť chcú a takisto hovoriť čo chcú. Ber, prosím, tento holý fakt na vedomie.

Mrzí Ťa, že matka plače a neovláda slzy, keď Ťa vidí neslobodného a opantaného zmyjami, čo si nikdy nechcel? Keď je matka matkou, slzy idú samé prúdom, vylievajú z vnútra človeka predsa strach s obavami, žiaľ, bolesť, smútok i hnev nad nespravodlivosťou, ktorá postihla jej dieťa. A keď si spomenula ako si rástol, šantil, koľké noci pri Tvojej postieľke prebdela v Tvojich chorobách, ako si rástol a vždy bol slušný a úslužný, ako si miništroval v kostole až do dospelosti, ako si chcel študovať teológiu... a teraz Ťa vidí takéhoto neslobodného a súdeného... každá matka by zaplakala... Rozpomeň sa, Matka Mária kráčala s Kristom na Kalváriu a stála pod krížom, prežívala s Ním všetko utrpenie a plakala krvavé slzy... toto právo matke nemôže nikto vziať a ani si ho vziať nedá. Nemôžeš svojej matke brániť v prejavení emócií a bôľu, brániť jej v tom, aby stála pri Tebe v ťažkej chvíli Tvojho života, keď jej srdce puká od žiaľu. Kristus Matku Máriu neodháňal od seba, keď ho mučili, križovali a zabili. Visiaci na kríži jej ponúkol druhého syna, jedného verného z učeníkov, aby mu bola Matkou, aby prijala do srdca toho, ktorý bude po Jeho telesnej smrti šíriť Jeho učenie Lásky, cesty k Bohu a k večnosti.

Viera Tvojej matky v Tvoju nevinu a spravodlivosť bola taká, že ani nechcela počuť o tom, že Ťa iní odsúdia. nestalo sa tak, no verí Ti ďalej a aj v Teba. Bude sa trápiť či sa Ti to páči alebo nepáči, bude plakať slzy krvavé ako ronila Matka Mária pod krížom na Kalvárii... Taký je osud matiek. Všade jej chýbaš, všade vidí Tvoje ruky, ktoré jej pomáhali v každodennom živote raz opraviť elektrický sporák, raz bojler, inokedy porýľovali malú záhradku za domom, priniesli jej ťažký nákup, či vymenili spálené poistky... a všade jej chýba Tvoja prítomnosť, chvíle, keď si prišiel a priniesol so sebou slnko do duše spolu s vtipkovaním a radosťou. Taký je osud matky, zadrž... nehovor jej, nech neplače, že sa na ňu ľudia dívajú... ona nevidí ľudí, vidí svojho nešťastného syna v neslobode... zadrž, nedohováraj jej, aby nahlas neplakala, keď jej ide puknúť srdce vidiac Ťa odsudzovaného a pritom vie, že si nevinný... S tým nemôžeš nič urobiť, je to tak a nie inak, Prijmi to ako holý fakt života. Pravá matka sa svojho dieťaťa nikdy nezbaví!

Tvoja nedôvera. Zaiste, zamrzela ma Tvoja nedôvera voči mojej osobe, no máš na ňu právo, nie každý dokáže byť otvorená kniha ako som ja osobne. Nezískala som si Tvoju dôveru? Nezískala, Preto Ťa predsa nebudem odsudzovať a zavrhovať. Iba by som ukázala vlastnú nezrelosť ducha. Zamrzelo ma to, že som nedokázala prevaliť predsudky a bariéru akú si mal postavenú pred dvierkami svojho srdca. Neveril si mi, nedôveroval si mi... veľa si si vytrpel a nosil si svoje utrpenie v sebe ako tajomstvo toľké roky. Musel si byť stále v strehu a v obavách, aby to iní na Tebe nepoznali, nosil si v sebe strach, že Tvoje utrpenie, ktoré prežívaš so zmyjou na hrudi, vyjde na povrch a ľudia Ťa budú ľutovať, odsudzovať, súdiť, že si Ťa nebudú vážiť, nebudú Ti veriť... Naopak, človeku sa chce pritiahnuť Tvoju hlavu na hruď, pohladiť Ti vlasy a upokojiť Tvoje ubolené, nešťastné srdce... Zamrzelo ma, že som viac pozornosti nevenovala Tvojej osobe a nedokázala som v Tebe prevaliť bariéru nedôvery a predsudkov, aby si skôr vyšiel von zo seba a neniesol toľké utrpenie sám... tak toto ma zamrzelo a mrzí a nie že by som Ťa súdila a odsudzovala.

Priateľu, snaž sa "zabudnúť" na zlo na Tebe páchané, snaž sa vymazávať to zo srdca a pamäte tak, aby si nezabudol vziať si z toho poučenie pre budúcnosť a choď ďalej dopredu. no skôr ako sa tak stane, vyjasni si všetko čo sa udialo v minulosti, prehodnoť svoje konanie a myslenie a hlavne, prijmi daný stav taký, aký je, prijmi svoj tieň, je Tvoj a je jedno čo si kto myslí alebo hovorí teraz o Tebe a Tvojom tieni. Klamal si ma skrývajúc predomnou skutkovú podstatu svojho trápenia a utrpenia? No tak si klamal a skrýval, nechcel si, aby som to vedela, Bál si sa z mojej strany ľutovania Tvojej osoby... Nuž ale s tým môžeš len Ty sám niečo urobiť. Teraz to už viem no neodsúdila som Ťa a ani nesúdim, veď predsa Ty sám si sa odsúdil, tak prečo by som Ťa ešte mala súdiť ja? Máš slobodnú vôľu a Ty rozhoduješ o tom, komu prejavíš dôveru a komu nie. Odsúdil si sa do ulity mlčania a klamstiev a to Ťa roky trápilo, žralo vo vnútri ako červ, hrýzlo Ťa svedomie, že si neúprimný voči mojej osobe a každému s kým komunikuješ, dokonca aj k svojej matke. Sám seba si odsúdil, tak prečo by som Ťa ja mala odsudzovať a súdiť? To je zásadná otázka. (Tam, kde iní súdia, ja si kladiem otázku.)

Niet dôvodu, aby som menila zásadné a podstatné veci. Je isté, že ja osobne nemám dôvod, aby som sa menila a mala iný meter na človeka trpiaceho nedôverou k mojej osobe. Nemyslíš, že by som bola tupá ako bambus, ak by som to robila? Hovorí sa: "Kto zradil raz, bude zrádzať stále a celý život." Tri krát kohút zakikiríkal a Kristus bol tri krát zapretý. Niet kohúta na kikiríkanie, zostanem sama sebou, nech robíš a konáš čo chceš a ktokoľvek z ľudí a môžeš klamať koľko chceš, nie mňa klameš, ale v zásade a podstate klameš a zavádzaš sám seba. Mňa akurát zamrzí to, že si zbytočne vyrábaš a robíš problémy a peklo sám sebe a odmietaš sa "prebudiť." Veď jedna lož plodí ďalšiu lož a do lží sa dá zapliesť, no fakty s pravdou aj tak vyjdú na povrch, vďaka Bohu, že je to tak. Si lajdák na seba samého. Mal si vybaviť doklady a neurobil si to, ale keď bolo treba niekomu opraviť dvojplatňu na varenie, to si hneď utekal... a pritom Ti uškodilo práve to, že si si doklady nevybavil. Sám seba nemáš rád a presviedčaš seba, že iných musíš mať rád, milovať ich, starať sa o nich, pomáhať im a niesť za nich zodpovednosť a na úkor seba. Seba nemáš rád! Prečo? Konečne si vyjasni svoju minulosť a vezmi sám seba na milosť, pre Boha živého.

Hovorím Ti otvorene, najprv si Ty a Tvoja duša, Tvoj duchovný svet, Tvoje myslenie, potom je kopa hnoja, potom veľký jarok, potom rodina a potom tí ostatní, s ktorými sa už môžeš deliť, keď máš jasno v sebe samom a máš sa rád, vážiš si sám seba a z dobrého srdca kráčaš k iným ľuďom. To je otázkou myslenia, presvedčenia, povahy, charakteru, odhodlania byť sám sebou a žiť svoj život v prvom rade pre seba a svoju rodinu a potom i pre iných ľudí. Dobre vieš, že mám "ciťáky" a tie ma neklamú, vnímala som a cítila, že niečo nie je s Tebou v poriadku a aj som Ti to priamo povedala, na to sa iste pamätáš, lebo si si vtedy intenzívne vymýšľal "báchorky" a prichytila som Ťa pri lži, vzápätí si si vymyslel ďalšiu a otvorene som Ti povedala, že ma to nezaujíma, lebo klameš sám seba a nie mňa, lebo sa Ti oklamať nedám.

Si na dne a môžeš sa porozhliadnuť okolo seba a aj nad seba. Cítiš, že to nie je miesto, kde by si chcel zostať? Dotkol sa Ťa NIHIL, ničota a tu je práve tá chvíľa, aj to pravé miesto, kedy je pred Tebou rozhodnutie, aby si vstal a poobzeral sa okolo, aby si sa vysporiadal s tým, čo je za Tebou a prijal to za svoje. Môžeš vykročiť dopredu a na všetky svetové strany, máš na výber, máš možnosti vykročiť kde chceš, aj so svojim tieňom. V strede dna máš slnko presne nad hlavou, vtedy nie je okolo Teba žiadny tieň... Tak čo priateľu, byť či nebyť? Hovoríš si: - "Som na dne, obzriem sa a za mnou je tieň a tma" - je to Tvoj tieň a Tvoja tma a aj bude, kdekoľvek sa pohneš. Tvoj tieň ide všade s Tebou, nezbavíš sa ho, už len vykročiť z tmy na svetlo, otvoriť srdce pravde a faktom a nezabudnúť na dno a tmu. Slnko svieti na každého rovnalo.

Predstav si opicu na skale, aký za sebou vrhá tieň. I tá skala. A nič sa nedeje, opica si pobehuje, poskakuje a skala stojí na svojom mieste stále rovnako. nevedia o tieni a tme "ani len ten prd makový". A hľa, človek, vidí tieň, má možnosť vedome vykročiť ktorýmkoľvek smerom na rozdiel od opice a kameňa. Má rozum a vedomie, má cit... má to, čo nemá celá príroda a vesmír. On totiž dáva všetkému život hovorením a preciťovaním, prežívaním. Čo by bola príroda bez človeka? On ju ospieva, on ju vidí a on o nej hovorí... Preber sa, priateľu, je to fantastické, že si človekom.

Minulosť je za Tebou, prítomnosťou si tvoríš svoju budúcnosť, pohni sa z dna, vstaň, obzri sa, postav sa aj na špičky nôh, vyskoč si a choď, kráčaj, stúpaj hore k svetlu nad hlavou, "chrápanie nechaj hnilým lasiciam". Už vieš aké to je nechcieť žiť, horšie od toho je nemôcť žiť. Tak už sa netráp, nenič sa, prijmi danosti aké sú, bojuj o svoj život a choď ďalej dopredu za svetlom, vrhaj tieň za seba, je Tvoj predsa! Už vieš aké to je byť na dne... sme na jednej lodi všetci bez rozdielu. Po vysporiadaní sa s minulosťou choď svojou vlastnou cestou bez ohľadu čo si kto myslí alebo o Tebe hovorí. Na vďaku k rodine nikdy nezabúdať, no nedať si riadiť svoj život nikomu! Ani matke nie, no ber na vedomie všetko dobro čo k Tebe od nej prúdi, aby sa Ti stalo svetielkom pri putovaní životom. Tvoje rozhodnutie je tým čo zaváži a nasmeruje Tvoje kroky, Je to Tvoja vec a Tvojho Boha v srdci. Na to neradno zabúdať a denne Bohu ďakovať.

Schizofrénia - Doteraz si hovoril inak rodine, inak priateľom, inak známym, inak náhodným kamarátom... V takomto konaní je istá schizofrénia a ako iste vieš, schizofrénia je duševná choroba. Je veľmi veľa ľudí takto chorých, duše majú choré. Už len to si vezmi, ako my, Slováci, konáme: keď je človek doma, hovorí o práci, čo zlé urobil šéf, kolega a čo ho v práci čaká, keď je človek v práci, hovorí o tom, čo je doma s rodinou, či nezabudli vypnúť sporák, svetlo v izbe a podobne a keď je na dovolenke, tak hovorí o tom, akú dovolenku prežil pred pár rokmi kdesi pri mori či v horách. NIKDY nie je tam, kde je a aj MÁ BYŤ! A to je schizofrenický stav, únik z reality, je duchom neprítomný, nie je na mieste na ktorom je a má byť a nie je ani v situácii, kde má byť činný a tvoriť hodnoty i svoju budúcnosť. Len sa započúvaj ako ľudia komunikujú a o čom hovoria a kde... Nie si teda žiadnou výnimkou z tohto chorého slovenského pravidla, no keď si to uvedomíš a vieš už o tom, múdrejšie je pracovať na sebe a byť priamy, otvorený, bez akýchkoľvek lží a skrývačiek. To nie každý dokáže (opísala som ako to funguje medzi ľuďmi v tomto smere),stojí to zato a vymkneš sa zo šedého priemeru, pohneš sa dopredu i bližšie k svetlu a budeš sám sebou, budeš to Ty, keďže Tvoj uhol pohľadu už nebude s klapkami na očiach, ale z nadhľadu nad vecami a aj nad sebou, lebo zvíťazíš nad priemerom a lenivosťou ducha. V jednoduchosti je krása a byť jednoduchým, otvoreným, úprimným človekom, to chce odvahu a nepristupovanie na rôzne "nekalé či schizofrenické hry" iných ľudí.

Zákon akcie a reakcie funguje s nami či bez nás. Čo zaseješ, to aj zožneš. V každom prípade trpezlivá komunikácia človeka s človekom je plnohodnotným spojivom, ktoré zbližuje. Mlčanie, ignorácia, kričanie, emotívne výbuchy, podráždené reakcie na slabosti a nedostatky iných ľudí (a každý z nás má slabosti, nedostatky povahy, charakteru, výchovy atď.) vždy rozdeľuje a odcudzuje ľudí. Tak to funguje na báze akcie a reakcie, sejby a žatvy. Zákon prírody sa nepýta, či to bolo zasiate vedome alebo nevedome. Funguje to i tak, že to, čo človek CHCE, to sa mu vzdiaľuje a to, čo človek NECHCE, to sa na neho lepí, ale po čom túži a čo od Boha vytrvalo vyprosuje, prichádza a plní sa časom a poctivou prácou na sebe samom.

Čo sa tají v tme ducha... Už som ti písala úvahu o tajomstvách... V knihe kníh je napísané niečo v tomto zmysle: "O tom, o čom sa šušká v tme a čo sa tají, budú vykrikovať zo striech domov." Nič na svete nemôže byť tak utajené, aby to aby sa to neprezvedelo a nebolo to vykričané zo striech domov. To, čo si chcel si predomnou utajiť o sebe bolo vykričané zo striech domov... a zaplietol si sa do klamstiev a lží celkom zbytočne. Pravda o človeku funkčná cez tisícročia... verím, že to berieš na vedomie a nebudeš naďalej zaťažovať svoje svedomie. Zachovaj si svoju pravú tvár, konečne môžeš byť sám sebou a žiť svoj život , keď splatíš dlhy minulosti, ktorú si žil, keď zožneš úrodu, ktorú si zasial. verím tomu, že z teba spadol veľký balvan a Tvoje budúcnosť bude prijateľná na takú mieru, aby si sa usmieval na ľudí a svet okolo seba a mal radosť z toho, že ťa Boh zachoval pri živote. Bor sa s prekážkami, bojuj o svoj plnohodnotný budúci život a zahoď masky, ktoré si doposiaľ nosil na tvári. Dôveruj a preveruj a za žiadnou ľudskou pravdou sa nehrň, pravda ničí človeka ako si zistil. Boh je PRAVDA.

Nie tituly robia človeka človekom a hlavne človeka v človeku, ale vnímavosť, citlivosť, hĺbavé myslenie, tichosť, rozmýšľanie, A k tomuto má každý súdny človek prístup, je to v každom z nás, pokiaľ v tichosti pozorne počúvame tichý šepot vlastného svedomia (Boha vo svojom srdci) a konáme ako nám svedomie našepkáva. V jednej piesni sa spieva: "zabúdaj, zabúdaj...." Na zlo sa nesmie zabudnúť, zlo možno postupne konaním dobra odsunúť na vedľajšiu koľaj a tvorbou nového a krajšieho, plnohodnotného života sa zlu nevenuje žiadna pozornosť, prosto odplynie do úzadia až tzv. zabudnutia. Keď si dieťa popáli ruku na sporáku, druhý krát ju tam nepriloží, aby sa znovu popálilo. Negatívna skúsenosť sa nesmie zabudnúť, aby človek opakovane nerobil tie isté chyby, pretože sa to s človekom môže skončiť veľmi zle a niekedy aj smrťou. Keď konaním dobra pomaly odplýva do úzadia zlo, po čase človek môže hovoriť bez bolesti v srdci o tom, čo mu veľmi ublížilo, ako o "veci", no už prežitej, poznanej a pochopenej.

"ZMENA TEŠÍ". Pýtaš sa, či som nezmenila na Teba názor po tom všetkom, čo som sa dozvedela "z kričania zo striech." Nuž, priateľu, napriek tomu, že si narobil kopu hlúpostí, čo som intuitívne cítila, nie som tu na to, aby som súdila a odsudzovala, zatracovala a hnevala sa, že si sa správal ku mne ako k nepriateľovi. Už pri prvom Tvojom klamstve, pri ktorom som Ťa prichytila, som mohla povedať, "aby si šiel na raky" a viac s Tebou nekomunikovať, takže o čo ide? Veď si sám sebe toľko naubližoval a to by som mala teraz na Tvoj vzor urobiť a ubližovať Ti zato, že si porobil sprostosti a seba toľké roky ničil? Nezmenila som žiadny názor, nemám čo meniť, keďže ľudí beriem takých, akí sú a časom i rokmi sa len vyfarbujú a pre mňa to je pri ľuďoch iba otázkou času, aby sa vyfarbili. Aj Ty si sa predsa vyfarbil, si taký, aký si, tak prečo by som mala meniť názor, poprípade sa hnevať? Cicero povedal najkratší, najkrajší a obsahom najplnší výrok platný nadčasovo cez tisícročia: "ZMENA TEŠÍ." Nuž, v každej zmene je život a život mám rada, Zmeníš sa... budem Ťa stále brať takého, aký si. Nezmeníš sa? Takisto Ťa budem brať takého aký si... nevidím dôvod na zmenu názoru na Teba, keď mám takýto názor na človeka, a si predsa človek, o čom Ti píšem. Nemením v zásadnom a pre môj život podstatnom, človek je tvor nedokonalý, má chyby i slabosti a keďže JA som človek - TY si človek a máme rovnako chyby i slabosti...a každý trpí, nesie si svoj kríž... nie priateľu, nie som tu nato, aby som pridávala ťarchu krížu toho druhého... tým si ja svoje svedomie neobťažím. Som sama sebou a pokiaľ využiješ a použiješ čokoľvek proti mne, obťažíš svoje svedomie. Som a budem takou akou som, priamou, otvorenou a neskrývajúcou sa za masky. Je len na Tebe, ako naložíš s dôverou do Teba vloženou. A nemusíme sa v budúcnosti vôbec stretnúť, ani vidieť a komunikovať spolu, verím, že zmena bude aj Teba tešiť, hlavne zmena k lepšiemu, v čo verím. nenadarmo sa hovorí: "Čím horšie, tým lepšie" - pre Teba, aby si sa prebral a konečne žil svoj život.

Na záver konštatovanie: Nie ja strácam priateľov, ku ktorým som priama, otvorená a úprimná, ale priatelia môžu stratiť mňa. Nebude im mať kto otvorene a priamo povedať "in medias res" o veci, veciach. To ber na vedomie.
Cezmín

P.S.

Správal si sa roky k sebe nekresťansky tvrdo a tým aj k iným, to si treba uvedomiť. Jemná duša kresťana sa rada zdôverí priateľovi.

.

Odkazy na moje webstránky
Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
Moji psíkovia: http://mikinka.mail15.su 
Jedovaté bylinky: http://bylinky.czweb.org 
Cintorín - Cemetery: http://cemetery.zaridi.to 
Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz 
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
Obec Horné Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz 
Moje CB rádioamatérske hobby: http://cbrsk.euweb.cz 
Vianoce - história, zvyky: http://www.vianocesk.wz.cz 
Veľká noc v kresťanských zvykoch: http://velkanoc.ic.cz 
Prežila svoju smrť - Glória Polo: http://gloriapolo.czweb-org 
Svadba - starejší - Wedding - Chlebany: http://svadbask.unas.cz 
Múdra ako rádio-zo života: http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
Milujem pani P.: http://milujempanip.wz.cz a http://eufrosyne.wz.cz 
Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu: http://svetbabik.czweb.org 
CB rádioamatérske hobby (CBRSK): http://agnesa.sweb.cz 
Veľká noc v kresťanských zvykoch: http://cbrsk2.pisem.net 
Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
Vianoce - história, zvyky: http://vianocesk.ic.cz 
Milujem pani P...: http://milujempanip.wz.cz 
Jánska noc v histórii: http://byliny.krovatka.su 
Obec Horné Chlebany: http://hornechlebany.sweb.cz 
Milovaná pani s veľkým P... PRÍRODA: http://milujempanip.wz.cz 
Svadba- Wedding - starejší Chlebian: http://svadba-chlebany.land.ru 
Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.sk  a http://agika.szm.com 
Kresťanské Vianoce vo zvykoch a tradícii, niečo z histórie: http://www.cbrsk3.pisem.ne t
Múdra ako rádio - zo života: http://mudraakoradio.pisem.net  a http://mudraakoradio.land.ru 

Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
Olympionik z Liptova: http://olympionikholub.ic.cz
Ranná Sedmička: http://rannisedmicka.ic.cz
Dieťa a jeho práva: http://dieta.czweb.org
Bulldog english:
http://buldog.czweb.org

Späť

Design: Cezmín ; Web.: http://cezmin.czweb.org  ; Kontakt:  mikinka@ mail15.com