wz

Späť

 
 

Čítanie na pokračovanie

MOZAIKA
 

 

Advaita, zen, mystika, súfismus, buddhismus, theráváda, tantra, átmavičára, paralen, aspirin atd. atd. atd.

 

Jistě by vás napadla i jiná slova sloužící k pojmenování různých léků, drog, metod, tradic, technik, filozofií apod. Není na nich nic špatného, jsou součástí tohoto světa stejně tak jako autoškola, zalévání květin, psaní mailů nebo čištění koberců.

 

Mozaika není o západní advaitě, mozaika není o filozofii a učení.

 

Zapomeňte na učení a duchovní školy. Vyhoďte teorii a rozhlédněte se kolem sebe, podívejte se na sebe a do sebe.

 

Nespoléhejte se na ostatní, nečekejte na zázrak, chopte se přítomného okamžiku a prozkoumejte, co můžete prozkoumat jedině vy a nikdo jiný to za vás nikdy neudělá.

MENU

1John Vheeler
2Isaac Shapiro
3SailorBob Adamson
4Tony Parsons
5Leo hartong
6Chuck Hillig
7John Greven
8Gilbert Schultz
9Jan Kersschot
10Jean Pierre Gomez
11Marta Janssen
12Joan Tollifson
13Peter Fenner
14Mooji
15Steven Harrison
16 Anonym
17Guy Smith
18Greg Goode
19Brian Lake
20Joseph Goldstein
21Jean Pierre Gomez
22Tony Parsons
23Tony Parsons
24Joan Tollifson
25Anonym
26Drobnosti Joshiho
27Ticho

http://mozaika.bloguje.cz/ na této adrese je dostupná většina z těchto textů. Kontakt: joshi@email.cz

Obsah

Mozaika 1. 4
John Wheeler - Myšlení versus vědění kdo jsme. 4
Mozaika 2. 5
Isaac Shapiro - Vědomí a Prožitek. 6
Mozaika 3. 7
Sailor Bob Adamson – Běžné a každodenní vědomí 8
Mozaika 4. 9
Tony Parsons - Takové, jaké to je. 11
Mozaika 5. 12
Leo Hartong - Probuzení do snu. 13
Mozaika 6. 14
Chuck Hillig - Jak TO Je. 15
Mozaika 7. 17
John Greven - Probuzení k tomu, co je. 18
Mozaika 8. 19
Gilbert Schultz - První moment Bytí-Vědění 21
Mozaika 9. 22
Jan Kersschot - Bytí 22
Mozaika 10. 24
Jean-Pierre Gomez - Jsi to, co hledáš - právě teď a tady. 24
Mozaika 11. 26
Marta Janssen - Probuzení 26
Mozaika 12. 29
Joan Tollifson - Probuzení Právě Teď: Jednoduchost Toho, Co Je. 29
Mozaika 13. 31
Peter Fenner - Chycen v Tady a Teď! 32
Mozaika 14. 37
Mooji - Jednoduše to. 37
Mozaika 15. 40
Steven Harrison - Já musím být Já. 40
Mozaika 16. 42
VIDĚNÍ je tady a TEĎ (anonym) 43
Mozaika 17. 44
Guy Smith - Je to nepředstavitelné a nevyhnutelné. 44
Mozaika 18. 45
Greg Goode - Je nutné provádět duchovní cvičení?. 46
Mozaika 19. 47
Brian Lake - Základ roste sám od sebe. 48
Přídavky J.. 49
Joseph Goldstein, z knihy "Meditace vhledu" (tzv. Vipassana) 49
Jean-Pierre Gomez - Přímé pochopení 50
Tony Parsons - Božské zmatení 53
Tony Parsons – Neosobní uvědomování 54
Joan Tollifson - Tady je co jsi ty! 57
VIDĚNÍ (UVĚDOMOVÁNÍ) je tady a TEĎ - anonym.. 59
Drobnosti od Joshiho. 82
Činnost a nečinnost 82
Dobro a zlo?. 83
Iluze a skutečnost 85
Osvícení a pravé Já. 86
Rozum a cit 87
Otevřenost 88
Bezpodstatnost, vždy jen To. 89
Ticho 

 

http://blog.peoplecomm.cz/autor/tomas-hajzler

 
 

Späť