wz
 

Späť

Odvrátená tvár Indie

Nástupom 90. rokov a prijatím hospodárskych reforiem sa krajina vydala na cestu rozvoja. Aj tak dnes štát, ktorý má druhú najrýchlejšie rastúcu ekonomiku, tretie najväčšie ozbrojené sily a kvitnúci turistický ruch, trápia enormné sociálne problémy, ako je preľudnenosť, znečistené životné prostredie, chudoba a korupcia.

Druhá najľudnatejšia krajina je etnicky veľmi rozmanitá. Na jej území existuje celkom 16 úradných jazykov a užíva sa cez 1600 ďalších rečí a dialektov, ktoré sa od seba často výrazne líšia. Preto je jednotným dorozumievacím jazykom angličtina. Z viac ako miliardy obyvateľov tvoria cez tri štvrtiny indoárijci, kam sa radí napríklad Hindustánci, Bengálci alebo Gudžaráthovia. Zvyšok tvoria drávidské skupiny, kam sa radia okrem iného Tamilovia alebo Telugovia. V oblasti Himalájí žijú rôzne horské skupiny.

Rovnako ako je India bohatá na etnické skupiny, hostí na svojom území aj celý rad náboženstiev, hoci dominantnou zložkou sú hinduisti (80 percent). Druhou najpočetnejšou skupinou sú moslimovia (13 percent), zvyšok tvoria kresťania, sikhovia, budhisti a džinisti.

Životy obyvateľov naďalej zostávajú ovplyvnené prastarým kastovým systémom, ktorý každému z nich priraďuje pozíciu v spoločenskej hierarchii. Diskriminácia na základe rozdelenia do kást je v súčasnosti považovaná za ilegálnu a došlo v rôznej miere k povoľovaniu znevýhodnených skupín, ktorým tak umožnili jednoduchší prístup k vzdelaniu a zamestnaniu.

Trend modernizácie sa dá nájsť aj v ďalších oblastiach spoločenského života. Kastový systém je na ústupe. Napríklad sa pomaly uvoľňuje tradičný postup, kedy rodičia dopredu vyberajú svojim potomkom ich nastávajúcich. Zároveň sa konajú kampane, ktoré majú za cieľ zníženie chudoby a negramotnosti. Veľké množstvo vidieckeho obyvateľstva sa v súčasnosti sťahuje do miest, kde zvyčajne živoria v slumoch - (zvaných aj getá) na predmestiach.

SLUMY

Čo sú slumy?
 Slum je časť mesta alebo veľkomesta, ktorá je obvykle obývaná veľmi chudobnými a sociálne veľmi slabými vrstvami obyvateľstva. Slumy môžeme nájsť v najväčších mestách sveta, väčšinou na ich okraji. Aj keď sa termíny slum a geto zamieňajú, je medzi nimi rozdiel. Getá sú na rozdiel od slumov založené na etnickom, rasovom alebo národnostnom princípe.
Slumy sú založené na sociálno-ekonomickej situácii populácie, ktorá v ich priestoroch prežíva. Pre slumy je charakteristická kriminalita, nezamestnanosť, častý výskyt samovrážd, nízka vzdelanostná úroveň a gramotnosť, finančná bieda a provizórne obydlia. Slumy nie sú založené na rasovom, etnickom či náboženskom zložení obyvateľov a vzhľadom na ekonomickú situáciu je pre ich obyvateľov nemožné slumy opustiť.

Ľudnatosť zhoršuje aj množstvo zvierat - opíc, kôz, kráv, sliepok, ktoré sa pletú pod nohami na uliciach. Chudobní obyvatelia si stavajú obydlia z blata, dreva, plechu na nezákonne zabratých pozemkoch. „Kradne“ sa tu aj elektrický prúd z káblov. V Kalkate sa takto ukradne až 30% spotrebovanej elektriny.
V slumoch nie je vodovod, kanalizácia, ani žiadne sociálne zariadenie, takže sa tu nedá hovoriť ani o základnej hygiene. Nielen vzduch ale aj voda v tokoch je silne znečistená. Veriaci hinduisti však stále praktizujú pozdĺž riek očistné kúpele hneď v susedstve napájadiel pre dobytok a žien perúcich bielizeň. Často postihujú Indiu epidémie cholery, bežné je i malomocenstvo.

PRÁČOVNE
s dažďovou vodou

Dharavi dhobighat (pracia nádrž) v Bombaji je jedným z každodenných zázrakov praktickej povahy. Malá nádrž zbiera vodu z odkvapov pozdĺž železničných tratí a poskytuje obživu malej komunite Gujarati dhobiwalas, ktorá perie oblečenie, bielizeň a prikrývky z miestnej komunity. Voda je sivá a špinavá, dokonca má aj odpadky plávajúce v nej, no šaty sú vyvárené v oildrums nad ohňom, prikurujú aj s gumenými pneumatikami a potom prádlo vešajú, (viď obrázok dolu)  a sušia pri železničných tratiach - a ... konečný výsledok je naškrobené, čisté oblečenie. Existuje viac ako 200 týchto dhobighats - "launderies" - tu - tu pracujú celé rodiny a živia sa takouto prácou.

Traktory sa sústreďujú v úrodných oblastiach s dobrým zásobovaním vody a s nižšou hustotou obyvateľstva, ako sú Pandžáb a Harijána. Vláda v snahe zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva rozširuje zavlažovacie systémy. Rozsiahly je projekt Rádžasthánskeho kanálu na severozápade krajiny s rozvodnými kanálmi privádzajúcimi vodu do púšte Thár.
Ryža je najrozšírenejšou obilninou, ktorá sa pestuje v Indii, na severe a na západe však prevažuje pšenica, z ktorej sa pečie nekvasený chlieb čapátí. Na Dekánskej plošine sa pestuje čirok a proso.

Takmer všetci indickí vidiečania chodia pravidelne na trhy. Je to deň na dojednávanie svadieb, alebo iba na porozprávanie. Je to čas na nákup liekov, väčšinou byliniek ľudového lekárstva. Niektoré ženy idú s manželom a utratia tisíce rupií za zlaté a strieborné náramky. Aj veľmi chudobné rodiny kupujú šperky, do ktorých investujú a nosia ich až do dňa, kedy ich predajú, aby zaplatili svadbu. Verejná doprava je nedostatočná a rikše sú pre väčšinu obyvateľov veľmi drahé, takže všetko musí byť tak blízko, aby sa tam dalo zájsť peši. Aj keď sú domy nízke a ulice úzke, je hustota osídlenia vyššia ako v západných krajinách s mrakodrapmi.
Domy bohatších ľudí sa obracajú do ulice chrbtom a ich miestnosti sa otvárajú do vnútorného dvora. Veľmi často v nich žijú rozvetvené rodiny. Chudoba je najväčšia na vidieku, ale v mestách ju viac vidieť.

CHUDOBA a HLAD

Pol storočia si vchádza India do vlasov s Pakistanom
Indovia niekedy hovoria o svojej krajine ako o Hindustane, čo vyplýva z perzského výrazu pre rieku Indus. Prevažná časť viac ako tri tisícky kilometrov dlhého toku však po rozdelení krajiny zostal súčasťou susedného Pakistanu. Najdlhšou riekou v krajine je preto Ganga. Tá je síce pre Indiu nevyhnutne dôležitá (v jej povodí leží mnoho významných miest), na druhú stranu sa ale všeobecne považuje za Najznečistenejšie rieku vôbec. Indovia jej vody používajú pre zavlažovanie, ako zdroj pitnej vody, ale zároveň aj ako odpadový stoku priemyselných podnikov aj domácností. Symbolom znečistenej Indie sa stali obrázky Gangy, kedy na jednom brehu ľudia vodu pijú, na druhom sa v nej medzi odpadkami plavia mŕtve telá zvierat i ľudí. Viď TU!

Svetová banka chce, aby do roku 2030 zmizla zo sveta extrémna bieda, to je okolo 27 Sk, 0,91 eura na deň. Zatiaľ čo v roku 1990 žil v extrémnej chudobe takmer každý druhý, v roku 2010 to bolo 21 percent populácie. Aj napriek poklesu sa bieda týka stále 1,2 miliardy ľudí, najmä v subsaharskej Afrike a južnej Ázii.

Napriek veľkej priemyselnej revolúcii stále prevláda vidiecka India. Tri štvrtiny Indov žijú na vidieku, 70% ich pracuje na vidieku. Priemerné malé indické hospodárstvo má cca 2,5 ha. Ostatní nevlastnia žiadnu pôdu. Obrábajú prenajatú pôdu a platia vlastníkovi v hotovosti alebo časťou úrody. Tento systém je jednou z príčin všadeprítomnej chudoby. Podľa oficiálnych zdrojov žije viac než 200 miliónov ľudí pod hranicou chudoby. Sú tu poľnohospodárski nádenníci, ktorí pracujú iba za stravu a miesto na prespanie. Mnohí odchádzajú do miest, kde rozširujú rady nezamestnaných bezdomovcov. Tí, ktorí zostávajú na vidieku, si nemôžu postaviť ani hlinené prístrešie. Väčšina rodín varí na sušenom truse, ktorého je tiež nedostatok.

DOPRAVA a všadeprítomné posvätné kravy

Posvätné symboly krava a ryža
Indickí svätí muži už pred storočiami prehlásili kravu za posvätné hinduistické zviera, aby ju uchránili pred porážaním. Kravy a voly sú dôležitou súčasťou vidieckeho hospodárstva. V Indii je viac kráv a volov ako v ktorejkoľvek inej krajine.

ň

ŠKOLA PRE DETI POD MOSTOM

Základné vzdelanie je bezplatné a teoreticky povinné. Ale veľa detí, najmä na vidieku do školy nechodí, musia pomáhať s prácou na poli. 40% obyvateľov je negramotných.

BOLLYVOOD

Bollywood a Hollywood
Vzájomné poškuľovanie po spoločnom biznise je faktom posledných rokov. Najväčšie hollywoodske štúdiá investujú v Bollywoode do spoločných projektov takmer miliardu dolárov a nahlas sa začína hovoriť o prieniku indických hercov do Nového sveta.
Najčastejšie opakovaným menom je Aišvaria Rai, bývalá Miss World z roku 1994. Víziu bratského spolunažívania vidí však pesimisticky Ašok Amritraj, majiteľ štúdia Hyde Park Entertainment, ktorý nakrútil film Dvojitý úder s Jean Claude Van Dammom. Hovorí o tom, že pre priemerného Američana je India, Pakistan a Blízky východ jedno a vôbec ich toto teritórium nezaujíma. Najzaujímavejším vývozným artiklom indického filmu sú teda režiséri. Mira Nair točí svoje americké filmy Duševná slepota (2002, s Umou Thurman, Genou Rowlands a Juliette Lewis) a Trh márnosti (2004) uvádzané aj v našej distribúcii, Deepa Mehta, žijúca v Kanade, sa podpísala pod trilógiu Oheň (1996), Zem (1998), Voda (2005), vzdialenú takmer všetkým bollywoodskym šablónam, Šechar Kapur nakrútil Alžbetu (1998) s Cate Blanchett a Manoj Night Shyamalan Šiesty zmysel (1999) a Osadu (2004).
Novú etapu šírenia bollywoodskych filmov mimo tradičných oblastí ohlásil nedávno 50. medzinárodný filmový festival v Londýne, venovaný nielen filmom z južnej Ázie, ale i britským filmom s britsko-ázijskou tematikou. Dôvodom tohto zamerania je zmena, ktorou prechádzajú bollywoodske filmy. Rozširuje sa ich žánrové spektrum, posilňujú a prehlbujú sa príbehy, redukuje sa počet piesní a tancov. Bollywood bojuje o nové trhy a nových divákov. Zdá sa, že úspešne zakotvil aj v Prahe, kde sa konal tento rok už tretí ročník Festivalu bollywoodskeho filmu.
Úspešnú hereckú kariéru buduje v bollywoodskych filmoch aj modelka, brnianska rodáčka Jana Synková, známa ako Yana Gupta. Zmeny, ktorými prechádzajú bollywoodske filmy, sú súčasťou globalizačného tlaku. Ako bude vyzerať produkt, vygenerovaný na polceste medzi Bollywoodom a Hollywoodom, uchvacujúci miliardy divákov od Číny cez Rusko, Saudskú Arábiu až po USA je síce ešte vo hviezdach, už dnes je jasné, že zábava a relax budú rozhodne jeho najdôležitejšími činiteľmi.
Pri globalizačnej „deľbe práce“ tak môžeme byť onedlho svedkami delenia sféry vplyvu medzi Hollywood a Bollywood. Kým prví budú mať patent na technologickú dokonalosť, tí druhí budú ovládať všetky finesy okúzlenia krásou. (Text bol publikovaný v týždenníku.týždeň)

Do nového etnického sporu kvôli údajnému vybielenie pokožky slávnej bollywoodske herečky sa v Indii dostal časopis Elle. Zniesla sa na neho vlna kritiky za to, že zosvetlila kožu bollywoodskej hviezdy, niekdajšej Miss World Aišvar Ráiovej Baččanovej, napísal britský denník The Daily Mail.

Tridsaťsedemročná herečka, ktorá okrem iného hrala aj vo filmoch Pýcha a predsudok či Ružový panter 2, sa objavila na titulnej strane indického decembrového čísla Elle - a jej pleť je viditeľne belšia než v skutočnosti. Tiež jej snímky vo vnútri čísla ju predstavujú so svetlejšou pleťou.

Nie je to tento rok prvýkrát, čo časopis Elle čelí podobnej kontroverzii. V septembri sa na titulnej strane amerického vydania objavila černošská herečka Gabourey Sidibeová s oveľa svetlejšou pleťou; vtedy časopis Elle tvrdil, že jej koža "nebola zosvetlená viac než u ostatných modeliek, ktoré sa spolu s ňou fotografovali".

Rovnako ako vtedy aj teraz sa na adresu Elle zniesla vlna rozhorčených komentárov fanúšikov, ktorým vadí, že časopis podporuje názor, "že svetlejšie kože sú v móde, zatiaľ čo tmavšia koža nie je vhodná".

Farba kože a jej zosvetľovanie je v Indii veľmi citlivou záležitosťou. Tí, ktorí majú svetlejšiu pleť, sú často vnímaní ako úspešnejší a bohatší. Na tom stavia marketing produktov na zosvetlenie pokožky, ktorý dosahuje obrat v rádoch mnohých miliónov dolárov.

V poslednej dobe sa Indii darí v oblasti informačných technológií a kozmického výskumu. V roku 2008 vypustila svoju vlastnú vesmírnu družicu na Mesiac. Mimo to sa krajina honosí rozsiahlym kinematografickým priemyslom, ktorý sa vo svete preslávil pojmom Bollywood. Ide o neformálny názov jedného z centier tohto odvetvia v Bombaji.

V súčasnosti je indické hospodárstvo druhým najrýchlejšie rastúcim na svete a podľa odborníkov má ambície predstihnúť aj Čínu, ktorá v súčasnosti drží v tomto pohľade prím Krajina začala stúpať na začiatku 90. rokov, kedy prebehla liberalizácia ekonomiky, ktorá sa viac otvorila svetu. Navyše bolo prijatých niekoľko hospodárskych reforiem. Indická ekonomika ťaží z obrovskej, lacnej a zručnej pracovnej sily, po ktorej často siahajú zahraničné spoločnosti. Na druhú stranu ju sužuje vysoká inflácia, nezamestnanosť a zlá infraštruktúra.

Napriek všetkým problémom sa modernej Indii podarilo úspešne spojiť
východnú spiritualitu a tradíciu západného politického liberalizmu.

Najviac znečistené mestá sveta

Znečistenie životného prostredia trápia mnoho miest a je veľmi ťažké rozhodnúť, ktoré z nich patrí medzi tie najviac "poškodené". Napriek tomu sa internetový server Offbeat Enough pokúsil urobiť rebríček desiatich najhorších miest, ktorým by ste sa mali radšej na cestách vyhnúť.

1. Maputo - Mozambik
Maputo je hlavné a najväčšie mesto Mozambiku v juhovýchodnej Afrike. Leží na pobreží Indického oceánu a trpí vinou nedostatočného kanalizačného systému, čo miestnym strpčuje život najviac. Druhým najväčším problémom sú neorganizované skládky, odpadky sa tak hromadia v uliciach.

2. Moskva - Rusko
Hoci je Moskva považovaná za najdôležitejšie ruskej mesto a ľudia tu platia v priemere 3000 dolárov na mesiac za trojizbový byt, aj tak sa radí hneď na druhé miesto. Ľuďom tu často netečie čistá voda. Niektoré časti mesta sužuje zvyšujúci sa výskyt cholery, pretože v nich chýba adekvátny systém pre odvoz odpadkov. Hlavné mesto Ruska sa tiež často utápa v smogu, v júli 2007, keď prepukli veľké požiare v okolí mesta, boli priemerné ukazovatele čistoty ovzdušia prekročené až osemkrát.

3. Bandar Seri Begawan, Brunej
Brunej, oficiálne sultanát Brunej, leží na ostrove Borneo a susedí s Malajziou. Hoci má bohaté zdroje zemného plynu a ropy, patrí do desiatky najviac znečistených miest. Zdá sa, že tu chýbajú základné informácie či prípadné výskumné štúdie, ktoré by obyvateľov naviedli, ako lepšie chrániť životné prostredie.

 

4. Dillí - India
Indické Dillí je považované za štvrté najviac znečistené mesto. Všadeprítomné odpadky a zlá kanalizácia kontaminujú aj podzemnú vodu rôznymi nebezpečnými baktériami, ktoré sa podieľajú na vysokej úmrtnosti novorodencov.
Rastúca industrializácia a prísun obyvateľov vytvára neúnosný stav. Každý deň je registrované na 1000 nových vozidiel. Dillí tak sužuje zlý vzduch vznikajúci veľkými dopravnými zápchami. Pritom tunajšie elektrárne sa podieľajú len 13 percentami na celkovom znečistení ovzdušia.

 

5. Bagdad - Irak
Bagdad je najproblémovejším a najzraniteľnejším mestom na svete kvôli pretrvávajúcej vojne. Zlá kvalita tunajšej vody zvyšuje prenosy rôznych chorôb. Napríklad cholery, ktorá sa v niektorých častiach krajiny rozšírila. Mesto trpí tiež smogom, výpary z áut a splodinami z vojenských zariadení.

 

6. Mumbai - India
Indický Mumbai je jedným z najľudnatejších miest na svete. Po uliciach sa povaľujú odpadky, kvôli ktorým sa metropolou šíri nevábny smrad. Plyny unikajúce do ovzdušia sú veľmi nebezpečné. A tak mimovládni a sociálni aktivisti hľadajú riešenie pre prestavbu mesta. Vláda verí, že s transformáciou mesta by sa opäť mohli stať modernou metropolou. Posledná správa hovorí o miliarde dolárov, ktorú by prehltla kompletná prestavba.

 


Living in a Mexico City Garbage Dump - The Road to Juan's House - Mexican Pov

http://www.youtube.com/watch?v=FxqbwebKpX4


7. Mexico City - Mexiko
Mexiko City sa počas jednej generácie posunulo zo svetovo najčistejšieho na najšpinavšie mesto. Priemerná viditeľnosť bývala 100 kilometrov v 40. rokoch 20. storočia, dnes klesla na 1,5 kilometra. Znečistenie - oxid dusičitý bežne presahuje medzinárodné emisie dvakrát až trikrát.

 

8. Dháka - Bangladéš
Dháka je hlavným mestom Bangladéša, ktorý leží v južnej Ázii medzi Barmou a Indiou. Pre tunajších obyvateľov je najväčšou hrozbou znečistenie vody. Povrchová voda je silne kontaminovaná chemikáliami a pesticídmi.
V meste žije viac ako osem miliónov obyvateľov. A tak nie je divu, že znečistenie ovzdušia začína byť vážnym problémom. Bežným okom znateľný načernalý mrak nad domami štípe ľudí do očí. Vrecia s odpadkami sa povaľujú po uliciach, pretože ich likvidácia je veľmi pomalá.

 

9. Karáčí - Pakistan
Karáčí je najväčším prístavom Pakistanu, kde na jednej strane nájdete najdôležitejšie priemyselné a rozvojové mesto krajiny, ktoré ale na druhú stranu patrí aj medzi tie najviac znečistené. Tamojších obyvateľov trápi najmä hluk a špinavé ovzdušie.
Hlavným zdrojom problémov sú rikše a vozidlá presahujúce povolené emisie. Podľa odhadov sa v meste pohybuje viac ako 1,43 miliónov áut a ich počet stále rastie. Každý deň je v Karáčí registrované na 300 nových vozidiel. Odtiaľ pramenia mnohé alergie, nosové polypy, kašeľ a ďalšie problémy radu obyvateľov. Z hluku potom obyvatelia mávajú bolesti hlavy, hypertenziu a rôzne poruchy sluchu.

 

10. Lagos - Nigéria
Lagos je najväčším a pre priemysel hlavným mestom v Nigérii. Vznášajúce sa dym nad mestom rozostruje jeho siluetu. S dvanástimi miliónmi obyvateľov patrí medzi jednu z najväčších afrických metropol, s tým súvisí aj vysoký podiel znečistenia ovzdušia. Kvôli tomu tam ľudia trpia dýchacími ťažkosťami, na ktoré sa nabaľujú rôzne choroby.
V súčasnosti chýba v Lagose centrálna kanalizácia a nie je vyriešená ani adekvátne spaľovňa odpadu. A tak ľudia splašky vylievajú do miestnej lagúny a odpadky ukladajú na severe mesta, kde ich hromadne pália. Štipľavý dym potom odnáša vietor späť do mesta.

 
Až tridsať miliónov ľudí žije vo svete
v otroctve, najviac v Indii

Keď som včera počula správu v TV novinách, že v Bolívii uzákonili prácu detí od 10 rokov, tak ma až zdvihlo zo stolice od rozhorčenia. Ďalšie pribúdanie OTROKOV pre nenažraté korporácie sveta. Deti bez detstva v 21.storočí, tak to je priveľa na každého súdneho človeka. Na jednej strane pribúdajúci milionári a miliardári vo svete a na strane druhej pribúdajúci detskí otroci, bez bázne a hany u nenažrancov mamonu. Minulý rok som si odložila článok, ktorý ma rozhorčil a naďalej sa to opakuje... a verejnosť sveta je už ľahostajná k tomuto bezhraničnému, nespravodlivému a bezcitnému otrokárstvu politicko-ekonomických špičiek sveta? Veď to je hanba a zlo do neba volajúce! Nedopriať deťom detstvo je najväčším svinstvom všetkých vlád sveta, ktoré tak konajú proti deťom a rodinám, bez rodielu. Tu je článok z minulého roka...

(rok 2013)
Aj v dvadsiatom prvom storočí žijú milióny ľudí v otroctve. Podľa posledného odhadu až tridsať miliónov, pritom necelých 14 miliónov z nich v Indii. Austrálska nadácia Walk Free, ktorá čísla zverejnila, vo svojom rebríčku zhodnotila stav otroctva v 162 krajinách sveta.
Medzi desať krajín s najväčším počtom otrokov patrí aj Bangladéš. Na obrázku deti ručne plnia papieriky lokálne pestovaným tabakom v malej cigaretovej továrni v oblasti Haragach.

Foto: Andrew Biraj, Reuters

Organizácia Walk Free vo svojom rebríčku za obete moderného otroctva považuje obete nútených sobášov, obchodu s ľuďmi a tých, ktorí do otroctva spadli kvôli dlhom.
Najviac otrokov žije s veľkým odstupom v Indii, na druhom mieste sa umiestnila Čína s tromi miliónmi nevoľníkov a na treťom Pakistan s dvoma miliónmi. Percentuálne najviac otrokov žije v Mauretánii, predstavujú až 4 percentá populácie. Na druhom mieste sa podľa tohto kritéria umiestnilo Haity a na treťom Pákistán.
Odhadovaný počet otrokov podľa nadácie Walk Free
1. India - 13 956 010
2. Čína - 2 949 243
3. Pakistan - 2 127 132
4. Nigéria - 701 032
5. Etiópia - 651 110
6. Rusko - 516 217
7. Thajsko - 472,811
8. DR Kongo - 462 327
9. Barma - 384 037
10. Bangladéš - 343 192
Interaktívna mapa otroctva tu http://www.globalslaveryindex.org 
"Mnohé vlády nechcú počuť, o čom musíme hovoriť," povedal generálny riaditeľ nadácie Walk Free Nick Grono francúzskej tlači. "Budeme veľmi otvorení tým vládam, ktoré s nami chcú spolupracovať, a budeme nápomocní pri hľadaní vhodných ciest, ktorými môžeme problém moderného otroctva lepšie merať," doplnil Grono.
V otroctve sú ľudia zadržiavaní najčastejšie na juhu a juhovýchode Ázie a v strednej Afrike. Nevoľníctvo sa výrazne vyskytuje aj v Rusku, kde v ňom žije vyše pol milióna ľudí.
Nadácia Walk Free uviedla o niečo vyššie čísla, než s ktorými už skôr prišla Medzinárodna organizácia práce. Podľa nej sa nútenou prácou živí "len" 21 miliónov ľudí. Rozdiel ale zrejme vychádza z odlišnej definície pojmu otroctva.
K zverejneným údajom sa vyjadrila aj bývalá americká ministerka zahraničia Hillary Clintonová, podľa ktorej informácie nie sú presné, ale sú dobrým odrazovým mostíkom pre ďalšie riešenie. "Apelujem na všetkých lídrov sveta, aby vnímali tento rebríček ako výzvu k akcii a aby sa zamerali na potláčanie tohto zločinu," uviedla Clintonová. Až tridsať miliónov ľudí žije vo svete v otroctve, najviac v Indii. Originál TU!


Odkazy na zaujímavé weby a zdroje informácií
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/275729-indicka-policie-zadrzela-rodice-kteri-chteli-prodat-sveho-syna.html
Svätá z&em alebo pasca...http://posveteposvojom.com/2014/05/22/india-svata-zem-alebo-pasca-pre-turistov

Kde leží největší ostrov odpadů? http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/kde-lezi-nejvetsi-ostrov-odpadu
Zvierata umenie http://vustudents.ning.com/group/___nture___/forum/topics/natural-beauty
http://www.walkthroughindia.com/lifestyle/major-slum-areas-in-top-indian-cities
http://www.novinky.cz/cestovani/244032-nejvice-znecistena-mesta-na-svete.html
http://www.novinky.cz/cestovani/244032-nejvice-znecistena-mesta-na-svete.html
http://worldinsidepictures.com/places-to-visit-before-they-vanish
http://www.listofwonders.com/the-10-most-populated-countries
http://aktualne.centrum.cz/priroda/clanek.phtml?id=600861 
http://hn.ihned.cz/c1-38025810-ostrov-odpadku-se-zvetsuje
http://www.sme.sk/c/7109073/najlepsie-fotky-tyzdna.html
http://vsviti.com.ua/2011/09/najbrudnisha-richka-v-sviti
http://www.answers.com/topic/guru-granth-sahib
http://blog.peta.org.uk/tag/fauja-singh
http://en.wikipedia.org/wiki/Slum
http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
http://strategicstudyindia.blogspot.sk/2014_01_16_archive.html
http://www.petrecycling.cz/nejvetsi-ostrov-odpadu-muze-byt-sestkrat-rozlehlejsi-nez-britanie.html
Vo svete pracuje 115 miliónov detských otrokov http://m.tvnoviny.sk/bin/mobile/index.php?article_id=595401
http://www.chranimeprirodu.cz/clanky/nejspinavejsi-mesta-na-svete-podivejte-se-kde-se-lide-doslova-koupou-v-odpadcichSpäť

Moje
webové stránky
 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://babka-radi.euweb.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org
Späť| Obnoviť | Dopredu